22 مرداد جلسه ماهانه انجمن ادبی هنری مستوره

جلسه ماهانه 22 مرداد انجمن ادبی هنری مستوره به ریاست دبیر انجمن سرکار خانم واله کردستانی (ش-ا) و چند نفر از اعضا هیات مدیره بنیاد جهانی مستوره در سالن فرهنگی ادب سنندج برگزار و به مدت پنج ساعت به طول انجامید.
با شعرخوانی شاعران از شهرهای اطراف و شهرهای دیگر و چهار گروه موسیقی و حضور هنر دوستان بیش از 400 نفر و پذیرایی و بدرقه مدعوین با شاخه گل سرخ به پایان رسید.