17 خرداد ماه جلسه ماهانه انجمن ادبی هنری مستوره

17 خرداد ماه جلسه ماهانه انجمن ادبی هنری مستوره با حضور بیش از 400 نفر از هنرمندان و شاعران و هنردوستان در سالن آمفی تاتر 22 بهمن در شهر سنندج به ریاست دبیر انجمن و تقدیر از ده نفر از پیشکسوت های شعر و موسیقی و اجرای دو گروه موسیقی و بدرقه مدعوین با شاخه های گل پایان گرفت و مهمانان ویژه از عمارت خانه مستوره و تندیس چهارو نیم متری خانم ماه شرف مستوره کردستانی که کار مجسمه ساز معاصر ایران استاد دکتر هادی ضیاالدینی می باشد،بازدید بعمل آمد.