12 اردیبهشت برگزاری روز معلم در تالار خانه معلم

12 اردیبهشت برگزاری روز معلم در تالارخانه معلم با حضور فرهنگیان و چهره های برجسته هنری و ادبی برگزار گردید؛در پایان جلسه به وسیله دبیر انجمن سرکار خانم واله کردستانی (ش-ا) از سه نفر از معلمین نمونه مدارس دبستانی تقدیر و هدایایی بین مدعوین به رسم یادبود اهدا شد.