یادواره دومین سالگرد درگذشت استاد شاهرخ خان اورامی

الهی به مستان میخانه ات
به عقل آفرینان دیوانه ات
به دری که عرش است او را صدف
به ساقی کوثر به