پیام تسلیت به جناب استاد صاحبعلی ملکی

آن تناور درخت شکست             کی دگر می توان به سایه نشست

 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر شاعر و خطاط معاصر ایران زمین استاد صاحبعلی ملکی از اعضای محترم انجمن ادبی هنری مستوره کردستانی را به حضور استاد گرانقدر و خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت و از خداوند بقای عمر و صبر و شکیبایی خواهانیم.

 

دبیر انجمن مستوره کردستانی- هیئت مدیره

 

You have no rights to post comments