استاد هادی ضیاالدینی

 

 

 

 

استاد هادی ضیاالدینی- نقاش و پیکر تراش نامی


سال 1335 در سنندج و محله « جور آباد » و در خانواده اي اهل شعر و عرفان بدنيا آمدم . پدرم انساني شريف و بيش از حد پرهيزكار بود . او بود كه رفتار و زندگي شرافتمندانه را به ما آموخت و مادرم در نهايت دلسوزي و فداكاري در تربيت ما آني غافل نبود . قبل از دبستان به نقاشي پرداختم و بعد ازدوره ابتدائي اولين گامها را در مجسمه سازي برداشتم و اين دو را با رنج فراوان و بدون آموزش و كلاسي آكادميك همزمان پيش بردم . سال 1356 وارد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شدم . اولين استاد شريف و دلسوزم « هانيبال الخاص » مرا با ارزشهاي طراحي آشنا ساخت و بمن آموخت كه پيمودن راه هنر جز با كار ،كار و كار فراوان ميسر نيست شايد بدين خاطر است كه از آن هنگام تا كنون از پركارترين نقاشان و طراحان سرزمينم هستم. مدت هفده سال همزمان با تحصيل به آموختن به آموزش پرداختم و خوشحالم كه بنيادهاي آكادميك هنر طراحي ،نقاشي و مجسمه سازي را در كردستان پايه ريزي كردم .

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments