استاد فضل الله دروش

استاد فضل الله دروش
گنجینه ادب (شعر کهن و شعر نو از رودکی تا عصر حاضر)


امشب به بزم قدسیان، جبرییل غوغا می کند // مولودی حضرت صدیقه ی طاهره (س)
امشب به بزم قدسیان، جبرییل غوغا می کند
در جشنِ میلادِ بتول، هنگامه برپا می کند

امشب ز عرش کبریا، آن خالقِ ارض و سما
بر بیتِ ختمِ انبیا، نورش هویدا می کند

شد شمسِ رخسارش عیان،جوشید کوثر در جنان
از بهر خیر مقدمش، هر غنچه لب وا می کند

زهرا تولد شد زمام، تا گردد او مامِ امام
از دامنش بر خالقش، او اسوه اهدا می کند

بلبل ز شادی در چمن،شوقش نمی گنجد به تن
امِ ابیها نغمه اش، کار مسیحا می کند

مستند همه افلاکیان، شوریست اندر خاکیان
چشمِ زمان این صحنه ها، نیکو تماشا می کند

اشک محمّد بی امان، گردیده از ذوقش روان
شادی عیان از چهره اش، دُختش تماشا می کند

نامش بود آرام جان، قاصر ز توصیفش زبان
مهرش درون سینه ها، مرضیه پیدا می کند

از شوق و حال عاشقان، ذوقیست«دُروَش»را به جان
ذکرش شده یا فاطمهس ، در سینه نجوا می کند


فضل الله دروش، عروض شناس معاصر

فضل الله دروش شاعر شیعی اهل بیت عصمت و طهارت ع ومحقق، پژوهشگر و عروض شناس معاصر
فضل الله دروش که پیش تر کلیات آثارسعدی و گنجینه ادب مشتمل بر شعر کهن و نو از رودکی تا عصر حاضر از ایشان در انتشارات نگاه منتشر شده بود، این روزها کلیات شمس تبریزی و کلیات اشعار حافظ شیراز را هم آماده انتشار دارد.
فضل الله دروش در کلیات سعدی و شمس کلیه اشعار شاعران را بر اساس عروض سنتی تقطیع کرده است. این تقطیع حتی شامل اشعار عربی و فارسی گلستان سعدی هم می شود.
فضل الله دروش در کنار حسین آهی از جمله عروض شناسان معاصر به شمار می آیند

 

You have no rights to post comments