پیام تسلیت در گذشت ناگهانی استاد مسلم غزل (شهریار ثانی)

«هوالمحبوب»

در گذشت ناگهانی استاد مسلم غزل (شهریار ثانی ) شکر گفتار شیرازی (استاد محمد باصری ) ضایعه بزرگی به جامعه ادبی ایران زمین وارد آمد ، این مصیبت را به خانواده محترمشان و بازماندگان عرض تسلیت داریم .
از طرف دبیر انجمن صائب شاعر معاصر استاد حر آبادی ، استاد محمودی ( آزاد قلم ) ، اعضای محترم هیئت مدیره انجمن ادبی هنری مستوره ، روابط عمومی بنیاد موسیقی و ترانه مستوره کردستانی و گروه شعر و موسیقی گلهای کوکب « واله کردستانی »

You have no rights to post comments