درگذشت استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت ایران زمین

درگذشت استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت ایران زمین
را به خاندان معظم ایشان و جامعه فرهنگی ادبی تسلیت و ادای احترام و بقای صبر و شکیبایی به پیشگاه استادان و فرهیختگان و شاگردان استاد.
انجمن ادبی هنری مستوره کردستانی خود را در این ضایعه اسفناک شریک می داند.

 

You have no rights to post comments