زندگی :دفتری از خاطره هاست

 

یک نفر در دل شب/ یک نفر در دل خاک/ یک نفر همدم خوشبختی هاست/یک نفر همسفر سختی هاست/چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد و ما همگی همسفرو رهگذریم،آنچه باقی ست فقط خوبی هاست.

هنرمندی از میان ما رفت؛اما هنرش،صدایش همیشه جاودان و یادش در خاطره ها ماندگار شد.درگذشت هنرمند جوان موسیقی پاپ مرتضی پاشایی را به خانواده و بازماندگان و دوستدارانش و جامعه هنری تسلیت و در این مصیبت اسفناک داغداریم.

 

انجمن ادبی هنری مستوره کردستانی

هیات مدیره-واله کردستانی (ش-ا)

You have no rights to post comments